Skytjenester i
Finansbransjen

Skytjenester kan skape en bærekraftig innovasjon for finansvirksomheter. Kundene oppnår fleksibilitet og sikkerhet de tidligere bare kunne drømme om.

Vellykkede virksomheter vil bli styrt av den teknologiske utviklingen. Skytjenester og en digital transformasjon gir de som går foran nye fordeler, og flere utfordringer for etternølerne. 

Finansbransjen påvirkes av nye myndighetskrav som Schrems II-bestemmelsene.
Ansatte har fått opp øynene for det fulle potensiale ved digitalisering.
Kunder har kompromissløse forventninger til kundereisen.
Fintech og startups går etter lønnsomme forretningsområder, og disrupter verdikjeder med nye teknologier og løsninger.

En skystrategi gir håp i sikte

Skyvirksomhetene melder om en rekke tekniske og forretningsmessige fordeler:
 • Økt sikkerhet
 • Produktivitet
 • Mer dynamisk forretningsdrift
 • Mer tilgjengelige tjenester
 • Innovasjon
 • Lavere driftskostnader

Dataanalyse, maskinlæring og kunstig intelligens (AI) gir skyvirksomhetene dypere innsikt i kunders atferd og nye trender. De når ut til nye potensielle kunder, samtidig som de beholder eksisterende kundeforhold.

Ulike forhold ved moderne skysikkerhet

Mange virksomheter sliter fortsatt med teknisk gjeld fra gamle systemer og ikke minst er kultur en effektiv brems for utvikling.

Sikkerhet må håndteres gjennom en helhetlig tilnærming for å beskytte «gullet» av tjenester og data som lagres i sky.

Se video
Tilgangstyring
 • Kunder og sluttbrukere forventer stadig enklere innlogging på tjenester, og vil helst ikke foreta seg noe som helst.
 • Med stadig flere tjenester tilgjengelig i skyen, blir da tilgangsstyringen mer kritisk enn noensinne.
 • Avansert analyse av bruksmønstre og kobling med logiske og kontekstuelle data er avgjørende for å realisere sikker tilgang og identitetsstyring.
Sikker samhandling
 • Enkel tilgang på data og samhandlingsrom er nøkkelen for effektiv samhandling, men samtidig utgjør all deling av data i utgangspunktet økt risiko for feilaktig og utilsiktet tap av sensitiv informasjon.
 • Vi ønsker at brukeren slipper unødige innlogginger og sikkerhetsverfiseringer, hvor samhandlingsplattformen «forstår» risikobildet. Og i bakgrunnen legge til rette for så enkel og åpen samhandling som mulig under trygge rammer.
 • Mens sikker samhandling før handlet om hvordan man håndterte filer, så er trenden nå å gå ett skritt videre mot dataene, og konteksten de benyttes i.
Cyber-angrep
 • Cyber-angrepene blir stadig mer sofistikerte, og bruker tidsfaktor og komplekse manøvre på tvers av mange systemer, og brukergrupper, med mål om å infiltrere virksomheten.
 • Virksomheten må sette opp et helhetlig og integrert forsvarsverk, med verdensledende cyber-teknologi fra aktører som Microsoft for å holde tritt.
 • Virksomheter som ikke benytter skyteknologi vil hele tiden ligge bak og i praksis er man dømt til å tape. For å ruste seg for moderne cyber-angrep må man som vanlig starte med grunnmuren, som i skyverdenen kommer ned til selve oppsettet av tjenester i skyen (landingssoner).
Noen går foran – som Sparebanken Vest!

Sparebanken Vest har anerkjent at det er viktig å bevege seg til skyen for å muliggjøre vekst og ivareta sikkerhet.

Infrastruktur som tidligere var plassert lokalt i datasentre i Bergen, ble flyttet til Microsoft Azure, noe som gir sikkerhet, skalerbarhet og fleksibilitet som passer behovene hos banken. I tillegg, ga Microsoft Azure Sparebanken Vest et innebygd sømløst rammeverk for risikostyring.

Et eksempel på dette er innholdet i et dokument analyseres for sensitive elementer som f.eks. personnummer eller kredittkortnummer, og automatisk tillegger innholdet ekstra sikkerhet ved videre bruk i applikasjoner og systemer både i og utenfor virksomheten.

Skytjenester i
finansbransjen

Skytjenester kan skape en bærekraftig innovasjon for finansvirksomheter. Kundene oppnår fleksibilitet og sikkerhet de tidligere bare kunne drømme om.

Se video

Vellykkede virksomheter vil bli styrt av den teknologiske utviklingen. Skytjenester og en digital transformasjon gir de som går foran nye fordeler, og flere utfordringer for etternølerne. 

Finansbransjen påvirkes av nye myndighetskrav som Schrems II-bestemmelsene.
Ansatte har fått opp øynene for det fulle potensiale ved digitalisering.
Kunder har kompromissløse forventninger til kundereisen.
Fintech og startups går etter lønnsomme forretningsområder, og disrupter verdikjeder med nye teknologier og løsninger.

En skystrategi gir håp i sikte

Skyvirksomhetene melder om en rekke tekniske og forretningsmessige fordeler:

 • Økt sikkerhet
 • Produktivitet
 • Mer dynamisk forretningsdrift
 • Mer tilgjengelige tjenester
 • Lavere driftskostnader

Dataanalyse, maskinlæring og kunstig intelligens (AI) gir skyvirksomhetene dypere innsikt i kunders atferd og nye trender. De når ut til nye potensielle kunder, samtidig som de beholder eksisterende kundeforhold.

Ulike forhold ved
moderne skysikkerhet

Mange virksomheter sliter fortsatt med teknisk gjeld fra gamle systemer og ikke minst er kultur en effektiv brems for utvikling.

Sikkerhet må håndteres gjennom en helhetlig tilnærming for å beskytte «gullet» av tjenester og data som lagres i sky.

Tilgangstyring

 • Kunder og sluttbrukere forventer stadig enklere innlogging på tjenester, og vil helst ikke foreta seg noe som helst.
 • Med stadig flere tjenester tilgjengelig i skyen, blir da tilgangsstyringen mer kritisk enn noensinne.
 • Avansert analyse av bruksmønstre og kobling med logiske og kontekstuelle data er avgjørende for å realisere sikker tilgang og identitetsstyring.

Sikker samhandling

 • Enkel tilgang på data og samhandlingsrom er nøkkelen for effektiv samhandling, men samtidig utgjør all deling av data i utgangspunktet økt risiko for feilaktig og utilsiktet tap av sensitiv informasjon.
 • Vi ønsker at brukeren slipper unødige innlogginger og sikkerhetsverfiseringer, hvor samhandlingsplattformen «forstår» risikobildet. Og i bakgrunnen legge til rette for så enkel og åpen samhandling som mulig under trygge rammer.
 • Mens sikker samhandling før handlet om hvordan man håndterte filer, så er trenden nå å gå ett skritt videre mot dataene, og konteksten de benyttes i.
Et eksempel på dette er innholdet i et dokument analyseres for sensitive elementer som f.eks. personnummer eller kredittkortnummer, og automatisk tillegger innholdet ekstra sikkerhet ved videre bruk i applikasjoner og systemer både i og utenfor virksomheten.

Cyber-angrep

 • Cyber-angrepene blir stadig mer sofistikerte, og bruker tidsfaktor og komplekse manøvre på tvers av mange systemer, og brukergrupper, med mål om å infiltrere virksomheten.
 • Virksomheten må sette opp et helhetlig og integrert forsvarsverk, med verdensledende cyber-teknologi fra aktører som Microsoft for å holde tritt.
 • Virksomheter som ikke benytter skyteknologi vil hele tiden ligge bak og i praksis er man dømt til å tape. For å ruste seg for moderne cyber-angrep må man som vanlig starte med grunnmuren, som i skyverdenen kommer ned til selve oppsettet av tjenester i skyen (landingssoner).

Noen går foran – som
Sparebanken Vest!

Sparebanken Vest har anerkjent at det er viktig å bevege seg til skyen for å muliggjøre vekst og ivareta sikkerhet.

Infrastruktur som tidligere var plassert lokalt i datasentre i Bergen, ble flyttet til Microsoft Azure, noe som gir sikkerhet, skalerbarhet og fleksibilitet som passer behovene hos banken.  I tillegg, ga Microsoft Azure Sparebanken Vest et innebygd sømløst rammeverk for risikostyring.

Innofactors skyløsning

Innofactors Virtual Datacenter (VDC) er et eksempel på en ledende landingssone som brukes av toneangivende virksomheter innen finans, offentlig sektor, helse, energi, olje og gass og ikke minst detaljhandelen i Norge og Norden.

VDC er et unikt Innofactor produkt som implementerer et datasenter som en kode direkte implementert i Azure. VDC gjør Azure til et sikkert, kontrollerbart og omkostningsfokusert datasenter som du kan stole på.